หน้าหลัก / บทความ / การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และพัฒนาการทางสมอง

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และพัฒนาการทางสมอง

PowerPoint บรรยายโดย รศ พญ กุสุมา ชูศิลป์ อาจารย์ภาควิชากุมาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นมแม่กับการพัฒนาสมอง จุดสำคัญในการประชุมวิชาการปีนี้ นมแม่คืออาหารสมองสำหรับทั้งลูกและแม่

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ค่ะ