หน้าหลัก / บทความ / กรมอนามัย ย้ำนมแม่ ยาดีต้านหนาว ดูดบ่อย ดูดจากเต้าป้องกันโรค

กรมอนามัย ย้ำนมแม่ ยาดีต้านหนาว ดูดบ่อย ดูดจากเต้าป้องกันโรค

 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพเด็กเล็กช่วงอากาศหนาว แนะให้กินนมแม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้แก่ลูก
 
น้อย ในขณะที่แม่ควรกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เน้นดื่มน้ำให้เพียงพอ กินผักและผลไม้ที่ให้วิตามินซีให้มากที่สุดและ
 
ให้ลูกกินนมแม่นานที่สุด
 
          นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการดูแลสุขภาพเด็กเล็กช่วงหน้าหนาว ว่า ช่วงอากาศ
 
เปลี่ยน และหนาวเย็นลง หากไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีจะทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดหรือระบบทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะแม่หลัง
 
คลอดและทารก เพราะยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้กินนมแม่เป็นประจำ โดยแม่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า 6เดือน
 
ควรให้ลูกดูดนมแม่อย่างเดียว โดยให้ดูดจากเต้าบ่อยครั้งตามต้องการ และไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่นแก่เด็ก เพราะนมแม่มีน้ำ
 
และสารอาหารที่เพียงพออยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีภูมิคุ้มกันโรคที่ช่วยป้องกันเด็กจากการติดเชื้อต่างๆ ได้ ซึ่งตามข้อแนะนำ
 
องค์การอนามัยโลก เด็กทุกคนควรได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึงอายุ 6เดือน หลังจากนั้นยังคงให้กินนมแม่ควบคู่อาหารตาม
 
วัยจนลูกอายุครบ 2ปีหรือมากกว่า เพราะการให้ลูกดูดนมจากเต้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะช่วงให้นมลูก อ้อมกอดของแม่ยัง
 
ช่วยถ่ายทอดความรักความอบอุ่นไปถึงลูก ช่วยให้ลูกมีความสุข และปลอดภัยจากภัยหนาว
 
          นายแพทย์ธงชัย กล่าวต่อว่า คุณค่าน้ำนมที่ลูกกินนั้นจะได้จากสารอาหารที่แม่กินเข้าไป แม่จึงควรกินอาหารที่มีประโยชน์
 
มีสารอาหารครบทุกประเภท ทั้งโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายต้องการ เพื่อเสริมสร้างพลังงาน กินผักและผลไม้ที่
 
ให้วิตามินซีสูง อาทิ ฝรั่ง ส้ม ให้มากที่สุดในแต่ละมื้อ เพราะการกินผักและผลไม้ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทวิตามิน
 
และแร่ธาตุที่มีส่วนสำคัญในการสร้างน้ำนม วิตามินซีจากผักและผลไม้ยังช่วยป้องกันไข้หวัดในช่วงหน้าหนาว ที่สำคัญแม่ควร
 
ดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะปริมาณน้ำที่ได้รับมีผลต่อการสร้างน้ำนมที่เพียงพอสำหรับลูกด้วย
 
 
        "แม่ทุกคนควรเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองให้นานที่สุดเพราะนมแม่เป็นสารอาหารที่สำคัญและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้กับทารก
 
ไม่เพียงแต่ปกป้องสุขภาพทารก แต่ยังเป็นการให้ภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่ลูก ซึ่งนมแม่ประกอบด้วยสารอาหารมากกว่า 200 ชนิดที่
 
จำเป็นสำหรับทารก โดยนมแม่ในระยะที่ 1สัปดาห์แรก หลังคลอดถือเป็นวัคซีนหยดแรกของลูก เป็นยอดน้ำนมที่เรียกว่าโคลอ
 
สตรัมหรือหัวน้ำนม ที่อุดมไปด้วยสารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุครบถ้วน ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค ส่งผลให้ลูก
 
ปลอดภัยจากไข้หวัด ปอดอักเสบหรือท้องร่วง และมีโอกาสป่วยน้อยกว่าทารกที่กินนมผสมประมาณ 2-7เท่า เพราะการเจ็บป่วย
 
ในแต่ละครั้งจะทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายและสมองของลูกหยุดชะงัก ซึ่งนมแม่จะช่วยให้ทารกสามารถเติบโต และมี
 
พัฒนาการที่ดี” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด
 
 
ขอขอบคุณ เว็ปไซต์กรมอนามัยมา ณ ที่นี้ด้วย
http://www.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/anamai_web/ewt_news.php?nid=9030
 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงสุขภาพเด็กเล็กช่วงอากาศหนาว แนะให้กินนมแม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้แก่ลูกน้อย ในขณะที่แม่ควรกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เน้นดื่มน้ำให้เพียงพอ กินผักและผลไม้ที่ให้วิตามินซีให้มากที่สุดและให้ลูกกินนมแม่นานที่สุด
          นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการดูแลสุขภาพเด็กเล็กช่วงหน้าหนาว ว่า ช่วงอากาศเปลี่ยน และหนาวเย็นลง หากไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีจะทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดหรือระบบทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะแม่หลังคลอดและทารก เพราะยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้กินนมแม่เป็นประจำ โดยแม่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า 6เดือน ควรให้ลูกดูดนมแม่อย่างเดียว โดยให้ดูดจากเต้าบ่อยครั้งตามต้องการ และไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่นแก่เด็ก เพราะนมแม่มีน้ำและสารอาหารที่เพียงพออยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีภูมิคุ้มกันโรคที่ช่วยป้องกันเด็กจากการติดเชื้อต่างๆ ได้ ซึ่งตามข้อแนะนำองค์การอนามัยโลก เด็กทุกคนควรได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึงอายุ 6เดือน หลังจากนั้นยังคงให้กินนมแม่ควบคู่อาหารตามวัยจนลูกอายุครบ 2ปีหรือมากกว่า เพราะการให้ลูกดูดนมจากเต้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะช่วงให้นมลูก อ้อมกอดของแม่ยังช่วยถ่ายทอดความรักความอบอุ่นไปถึงลูก ช่วยให้ลูกมีความสุข และปลอดภัยจากภัยหนาว
          นายแพทย์ธงชัย กล่าวต่อว่า คุณค่าน้ำนมที่ลูกกินนั้นจะได้จากสารอาหารที่แม่กินเข้าไป แม่จึงควรกินอาหารที่มีประโยชน์ มีสารอาหารครบทุกประเภท ทั้งโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายต้องการ เพื่อเสริมสร้างพลังงาน กินผักและผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูง อาทิ ฝรั่ง ส้ม ให้มากที่สุดในแต่ละมื้อ เพราะการกินผักและผลไม้ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุที่มีส่วนสำคัญในการสร้างน้ำนม วิตามินซีจากผักและผลไม้ยังช่วยป้องกันไข้หวัดในช่วงหน้าหนาว ที่สำคัญแม่ควรดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะปริมาณน้ำที่ได้รับมีผลต่อการสร้างน้ำนมที่เพียงพอสำหรับลูกด้วย
        "แม่ทุกคนควรเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองให้นานที่สุดเพราะนมแม่เป็นสารอาหารที่สำคัญและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดให้กับทารก ไม่เพียงแต่ปกป้องสุขภาพทารก แต่ยังเป็นการให้ภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่ลูก ซึ่งนมแม่ประกอบด้วยสารอาหารมากกว่า 200 ชนิดที่จำเป็นสำหรับทารก โดยนมแม่ในระยะที่ 1สัปดาห์แรก หลังคลอดถือเป็นวัคซีนหยดแรกของลูก เป็นยอดน้ำนมที่เรียกว่าโคลอสตรัมหรือหัวน้ำนม ที่อุดมไปด้วยสารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุครบถ้วน ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค ส่งผลให้ลูกปลอดภัยจากไข้หวัด ปอดอักเสบหรือท้องร่วง และมีโอกาสป่วยน้อยกว่าทารกที่กินนมผสมประมาณ 2-7เท่า เพราะการเจ็บป่วยในแต่ละครั้งจะทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายและสมองของลูกหยุดชะงัก ซึ่งนมแม่จะช่วยให้ทารกสามารถเติบโต และมีพัฒนาการที่ดี” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด
 
จากเว็ปไซตืกรมอนามัน http://www.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/anamai_web/ewt_news.php?nid=9030