เสวนา หัวข้อ “อุ้ม ดูด บีบ เก็บ และอาหารเด็กเล็กตามวัย”2 พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับโรงพยาบาลพระรามเก้า จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “อุ้ม ดูด บีบ เก็บ และอาหารเด็กเล็กตามวัย” ณ ห้องประชุม Praram 9 Grand hall ชั้น 5 มีคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และหลังคลอดและครอบครัวเข้าร่วมจำนวน 54 คน เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมรับฟังการเสวนาความรู้เรื่องนมแม่จากผู้เชี่ยวชาญ