พลังรักนมแม่บรรยากาศในงาน "พลังรัก นมแม่" ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558