งานเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก WBW (14 ส.ค. 58)                 สีสันบรรยายงานเฉลิมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก WBW 2015 ในชื่อ "ภาคีร่วมใจ ช่วยแม่ไทยให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่" ภายใต้โครงการการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว # 2 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องกมลา โรงแรมโกลเด้น ิวลิป พระราม 9 กรุงเทพ