งานรวมใจแม่อาสาครั้งที่ 2/ 2558   ประมวลภาพบบรรยากาศในงาน งานรวมใจแม่อาสาครั้งที่ 2/ 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 11ตุลาคม 2558 ในงานมีทั้งคุณ คุณพ่อ คุณแม่ มาร่วมงานกันอย่างสนุกสนานและให้ความร่วมมือการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเล่นเกมตอบคำถามกับ application "Khunlook" และกิจกรรม workshop ทั้ง 3 ห้อง ได้อย่างดีมาก ความสนุกสนานบวกกับอบอุ่นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เราก็เสนอด้วยรูปภาพ ตามนี้ค่ะ

 

 

ห้องที่ 3 “ การบีบเก็บน้ำด้วยมือ และการป้องกันปัญหาเต้านม “ โดย พว. อังสนา วงศ์ศิริ พยาบาลวิชาชีพประจำคลีนิกนมแม่ โรงพยาบลบุรีรัมย์ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จะจัดงานรวมใจแม่อาสาครั้งที่ 2/ 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 ค่ะ
 
ครั้งนี้จะนำเอาไฮไลท์จากการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 5 ที่เพิ่งจัดไปเมื่อ 2-4 กันยายน ส่วนหนึ่งมาเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ให้คุณแม่และครอบครัวค่ะ 
 
นำการบรรยาย เวลา13.15 – 14.00 น โดยกูรูนมแม่ รศ พญ กุสุมา ชูศิลป์ อาจารย์ภาควิชากุมาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง นมแม่กับการพัฒนาสมอง จุดสำคัญในการประชุมวิชาการปีนี้ นมแม่คืออาหารสมองสำหรับทั้งลูกและแม่ 
 
ตามด้วยการแนะนำ application “Khunlook “ เวลา 14.00-14.20น. โดย ดร . กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามพัฒนาการของลูกในวัยต่างๆ 
 
หลังจากจบบรรยาย จะมีการแบ่งกลุ่มทำ workshop 3 ห้อง ตามความสนใจ ตัง้แต่เวลา 14.30 – 16.00 น.
 
ห้องที่ 1 “โภชนาการและอาหารตามวัย “ โดย พญ . นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล และทีมโภชนากรจาก สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
 
ห้องที่ 2 “ แม่ทำงานให้นมแม่ได้” โดย พญ . สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ สอนวิธีเตรียมตัวกลับไปทำงาน และยังคงให้นมแม่ได้ต่อเนื่อง
 
ห้องที่ 3 “ การบีบเก็บน้ำด้วยมือ และการป้องกันปัญหาเต้านม “ โดย พว. อังสนา วงศ์ศิริ พยาบาลวิชาชีพประจำคลีนิกนมแม่ โรงพยาบลบุรีรัมย์