งานรวมใจแม่อาสา ครั้งที่ 1/2559 “รอบรู้เรื่องนมแม่ ดูแลอาหาร ผ่านพลังแม่อาสา” ครั้งที่ 1/2559งานรวมใจแม่อาสา ครั้งที่ 1/2559
“รอบรู้เรื่องนมแม่ ดูแลอาหาร ผ่านพลังแม่อาสา”
วันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 12.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกตรัยยา (TRIA) อาคารหลังโรงพยาบาลปิยเวช ถนนพระราม 9 ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานครงานรวมใจแม่อาสา ครั้งที่ 1/2559
 
ประมวลภาพกิจกรรม งานรวมใจแม่อาสา ครั้งที่ 1/2559 “รอบรู้เรื่องนมแม่ ดูแลอาหาร ผ่านพลังแม่อาสา”
วันอาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกตรัยยา (TRIA) อาคารหลังโรงพยาบาลปิยเวช ถนนพระราม 9 ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างกลุ่มแม่อาสาที่มีบทบาท กิจกรรม ที่ชัดเจน และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากประสบการณ์ของแม่ที่เข้าร่วม 
 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากประสบการณ์ของแม่ที่เข้าร่วม