หน้าหลัก / แม่เป็นหวัด ให้นมลูกอยู่ ลูกจะติดหรือไม่แม่เป็นหวัด ให้นมลูกอยู่ ลูกจะติดหรือไม่

แม่เป็นหวัดขณะให้นมลูก
ลูกจะไม่ติด ถ้ามีการป้องกันอย่างถูกวิธี


เพราะโรคหวัดไม่แพร่เชื้อผ่านน้ำนม แต่แพร่ได้ง่ายทางน้ำมูกน้ำลาย ถ้าไม่ป้องกันให้ดี อาจติดโรคกันทั้งครอบครัวเลยก็ได้
วิธีป้องกัน

 

  1. เวลาไอจาม ให้ปิดปากและจมูกด้วย โดยใช้ผ้าปิดปาก-จมูก
  2. ล้างมือบ่อยๆ ทั้งคนป่วยและไม่ป่วย เพราะลูกอาจจับมือคุณแม่ หรือจับสิ่งของที่มีเชื้อหวัดติดอยู่ เมื่อเอามือเข้าปาก เช็ดถูจมูก หรือหยิบของเข้าปาก ก็จะได้รับเชื้อและติดโรค
  3. เวลากินอาหารให้ใช้ช้อนกลาง เพื่อไม่ให้เชื้อซึ่งติดอยู่ที่ช้อนลงไปอยู่ในจานอาหารส่วนกลาง