หน้าหลัก / การขยายเครือข่ายมุมนมแม่ไปที่ธนาคารการขยายเครือข่ายมุมนมแม่ไปที่ธนาคาร

ส, 03/08/2008 - 11:30 dryupayong

วันที่ 29 ก.พ.ศูนย์นมแม่ฯ ได้เชิญผู้แทนธนาคารมาปรึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดมุมนมแม่

 ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย สมาคมธนาคาร  ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.นครหลวงไทย ธ.ทหารไทย ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ และกทม.

 

ได้ข้อสรุปว่า ธ.ทุกแห่งสามารถจัดตั้งมุมนมแม่ได้ ธ.กสิกรไทยมีสวัสดิการแล้วและได้ตามมาตรฐานขั้นตำ  แต่ยังไม่เป็นทางการ  หากเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือก็จะสมบูรณ์ตามมาตรฐาน ส่วนธนาคารอื่นๆ เห็นว่าสามารถจัดสวัสดิการนี้ได้ ผู้แทนสมาคมเห็นว่าเป็นประโยชน์ และจะนำเสนอคณะกรรมการสมาคมสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมี.ค. นี้ ศนม.จะติดตามเรื่องนี้ด้วยความหวัง ว่าในอนาคต ทุกแห่งจะเป็น ธนาคารนมแม่

 

วันที่ 7 มี.ค. ได้โทรศัพท์คุยกับคุณนฤมล ธ.ไทยพาณิชย์ เนื่องจากวันที่ 29ก.พ. ไม่พบผู้แทน แต่คุณนฤมลบอกว่าส่งผู้แทนมาเข้าประชุม สงสัยว่าจะหาห้องไม่เจอ แต่คุณนฤมลได้วางแผนที่จะจัดมุมนมแม่ให้ทั้งพนักงาน และพนักงานอื่นในอาคาร ตลอดจนคุณแม่ลูกอ่อนมาใช้บริการ และมี Mom's Club ด้วย

 

คอยติดตามข่าวดีกันนะคะ 

 

พญ. ยุพยง  แห่งเชาวนิช

เลขาธิการศูนย์นมแม่ฯ