หน้าหลัก / ความรู้เรื่องวัคซีน2ความรู้เรื่องวัคซีน2

พฤ, 04/10/2008 - 15:50 โดย MOMpunnpunn

วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม

    หัด เกิดจากไวรัสติดต่อง่าย  อาการ  ไข้สูงไอ ตาแดง ผื่นมักเริ่มจากไรผมมาสู่ใบน้า ลำตัว และแขนขา  ในเด็กเล็กอาจมีภาวะแทรกซ้อนทางปอดซึ่งมีความรุนแรงและอันตรายสูง

      หัดเยอรมัน อาการมักไม่รุนแรง  ยกเว้นเด็กโตและผู้ใหญ่  หากเป็นตอนตั้งครรภ์ทารกอาจตายในครรภ์หรือพิการได้

    คางทูม  อาการมักไม่รุนแรง  ไข้ ต่อมนำ้ลายอักเสบ  อัณฑะอักเสบ  บางครั้งอาจรุนแรงได้  เช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ  สมองอักเสบ

    วัคซีนมี2รูปแบบคือหัดอย่างเดียว วัคซีนรวมหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม  โดยให้ครั้งแรกอายุ9เดือนและครั้งที่สองอายุ4-6ปี  การฉีดครั้งที่2สำคัญเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในคนที่ฉีดครั้งแรกไม่ได้ผล  หรือช่วยกระตุ้นภูมิ  โดยทั่วไป ไม่แนะนำฉีดก่อนอายุ9เดือน  เพราะเด็กยังมีภูมิคุ้มกันจากมารดาเหลืออยู่  ซึ่งจะรบกวนการสร้างภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีน

    อาการข้างเคียงพบได้น้อยและส่วนใหญ่เป็นหลังฉีดยาไปแล้ว 1 สัปดาห์  ได้แก่ ไข้  ผื่น เกล็ดเลือดตำ่ ต่อมนำ้เหลืองโต  ปวดข้อ อัณฑะอักเสบ  ต่อมนำ้ลายอักเสบ  ส่วนอาการแพ้แบบลมพิษหรือผื่นบวมแดง  ปฏิกิริยาแพ้เฉียบพลัน  ภาวะแทรกซ้นต่อระบบประสาทและสมองพบน้อยมาก

    เป็นวัคซีนพื้นฐาน

 

วัคซีนไข้สองอักเสบเจอี 

    เชื้อนี้มียุงรำคาญเป็นพาหะ   ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการ  อาการที่พบส่วนใหญ่เป็นอาการทางสมองคือ  เยื่อหุ้มสมองอักเสบและสมองอักเสบ 

    เริ่มฉีดเข็มแรกตอนอายุ1-2ปี  เข็ที่สองห่างจากเข็มแรก 1-4สัปดาห์  และเข็มที่3กระตุ้นเมื่อครบ 1ปีนับจากเข็มแรกอาจพิจารณาฉีดกระตุ้นเข็มที่4,5ในกรณีที่ต้องเดินทางไปอยู่ในท้องถิ่น

ที่ระบาดของโรคเป็นเวลานานและได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายมาแล้วนานเกินสามปี   ไม่แนะนำฉีดวัคซีนนี้เกิน5 ครั้งเนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงทางระบบประสาทที่รุนแรงได้

    อาการข้างเคียง  ปวดศีรษะ  คัน  ผื่นลมพิษ  ไข้  อาเจียน 

 

วัคซีนตับอักเสบเอ 

    เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ  เชื้อจะออกมากับอุจจาระของผู้ป่วย  และถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นโดยการรับประทานไวรัสที่ปนมากับนำ้ดื่ม  อาหาร  อาการ  ไข้  อาเจียน  อ่อนเพลีย  เบื่ออาหาร ตับโต  ตัวเหลืองตาเหลือง  การรักษารักษาตามอาการ  หายได้เองไม่เป็นพาหะหรือเป็นโรคตับเรื้อรังเหมือนที่พบในตับบีและซี

    วัคซีนให้ในเด็กอายุตั้งแต่2ปี  ให้2ครั้งห่างกัน6เดือน-1ปี  สามารถป้องกันโรคได้ร้อยละ95-100  ระดับภูมิหลังได้ครบ2เข็ม  จะอยู่นานอย่างน้อย20 ปี  อาการข้างเคียงพบน้อย  ไข้  ปวดหัว  อ่อนเพลีย

 

วัคซีนอีสุกอีใส 

    อาการไข้  ปวดหัว เบื่ออาหาร  ผื่นตามตัว ตุ่มแดง  นำ้ใส ตุ่มหนอง  ต่มาจะแห้งตกสะเก็ด

    งูสวัด  พบได้ในคนที่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน  พบได้น้อยในเด็ก  มีอาการเป็นตุ่มใสบนผิวหนังสีแดง กระจายตามเส้นประสาท  พบบ่อยบริเวณลำตัว  มักปวดแสบปวดร้อนร่วมด้วย

    วัคซีนจำนวนที่ฉีดขึ้นกับอายุที่เริ่มฉีด  อายุ1-12ปี ฉีด1 ครั้ง อายุ13ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ 2ครั้งห่างกัน4-8สัปดาห์

    ประสิทธิภาพหลังได้เข็มแรกจะมีภูมิ90-95%และเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หลังเข็มที่2  ผู้ที่ได้รับวัคซีนมีโอกาสเป็นงูสวัดน้อยกว่าผู้ที่ติดเชื้อตามธรรมชาติ ระดับภูมิคุ้มกันจะอยู่นาน10-20ปีหรือตลอดชีวิต  ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วมีโอกาสเป็นโรคได้แต่อาการจะไม่รุนแรง  ไม่ว่าจะเป็นแง่ของไข้หรือตุ่มที่ขึ้น

    อาการข้างเคียงเจ็บปวเฉพาะที่  ผื่นและไข้  ผื่นมักเป็นตุ่มนำ้ใส  แต่ไม่มาก  และพบหลังฉีด 5-10 วัน  ผู้หญิงที่ฉีดวัคซีนควรหลีกเลีี่ยงการตั้งครรภ์อย่างน้อย 3 เดือน

พรุ่งนี้จะมาต่อเรื่องวัคซีนเอชพีวี(ป้องกันมะเร็งปากมดลูก) นะคะ