หน้าหลัก / mirror Neuronmirror Neuron

อ, 03/04/2008 - 12:07 thungchae

Mirror Neuron --มีความสำคัญกับสมองและพฤติกรรมเจ้าตัวน้อย เฮ่อ ประมาณว่า พ่อแม่ทำอะไร ลูกก็จะทำตาม พูดตาม เลียนแบบตาม -- ไม่ยากสำหรับคนเป็นพ่อแม่ ที่ตั้งใจจะสรรสร้างสิ่งที่ดีให้ลูกอยู่แล้ว แต่สิ่งที่สำคัญคือ สิ่งที่สร้างกับสิ่งที่ลูกเป็นมันสวนทางกัน พ่อแม่เป็นแบบอย่างทีดีลูกก็น่าจะดีด้วย แต่ลูกกลับอยู่ในฝั่งตรงข้าม การออกจากบ้านของลูกทำให้ลูกได้ไปเจอพฤติกรรมที่เป็น "แบบอย่าง" จากภายนอก "ทำอย่างไรให้แบบอย่างในบ้านมีอิทธิพลต่อลูกมากกว่าแบบอย่างนอกบ้าน" เป็นสิ่งที่แม่ครุ่นคิดมาตั้งแต่ยังไม่มีลูก จากประสบการณ์ทั้งตัวแม่เอง และคนรอบข้าง คงต้องคิดวิธีการสร้างประสบการณ์ให้ลูก เช่น การให้ประสบการณ์ลูกแบบ mirror Neuron + เหตุผล ศีลธรรม หรือความเข้าใจ ธรรมชาติของลูก และแม่ที่คงต้องบริหารความพอดีของความคาดหวังในตัวลูก และทางสายกลาง น่าจะสำคัญกว่าใดๆๆเนอะ แม่จะได้ไม่คาดหวังกระจกเงาที่ไร้จินตานาการของเค้าเอง