หน้าหลัก / โครงการสายใยรักชุมชนเครือข่ายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เดินขบวนฉลองสัปดาห์นมแม่โลก 2013 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชาฯ ได้ทรงเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง พระองค์ทรงเป็นต้นแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้แก่พสกนิกรชาวไทย และสร้างกระแสการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ยอมรับอย่างสูงในสังคมไทย จากการที่ทรงมีพระกรณียกิจต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง  

ในวันที่ 1 – 7 สิงหาคมของทุกปี องค์การเครือข่ายพันธมิตรนมแม่โลก หรือ WABA ได้จัดให้มีสัปดาห์นมแม่โลก (World Breastfeeding Week) และในปี 2013 คำขวัญ คือ “BREASTFEEDING SUPPORT: Close to Mothers” หรือ รวมพลังช่วยเด็กไทยให้ได้กินนมแม่” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกเห็นความสำคัญของ “นมแม่”  

   

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ได้ส่งเสริมให้ชุมชนเครือข่ายที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมฉลองสัปดาห์นมแม่โลก ผ่าน “โครงการรณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก รวมพลัง ช่วยเด็กไทยให้ได้กินนมแม่” ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยผนึกความร่วมมือของ 3 กลุ่ม ได้แก่ ครอบครัวข้าราชบริพาร เขตพราชฐานในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, กลุ่มอาสาสมัครนมแม่ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 ถนนสุโขทัยและพุทธมณฑลสาย 7 และกลุ่มผู้สนใจชุมชนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ณ อาคารศูนย์สามวัย เขตพราชฐานในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หมู่ 10 พุทธมณฑลสาย 7 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการได้รับเกียรติจาก “นายนิวัต หิรัญ” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด มาเป็นประธานเปิดงานพร้อมกับให้กำลังใจกับ “ครอบครัวนมแม่” ให้ร่วมดำเนินปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะนมแม่จะเกิดผลดีก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง การดูแลเอาใจใส่ลูกน้อยให้ได้รับการเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจย่อมต้องใช้ต้นทุนทางเวลาและความเสียสละของพ่อและแม่ สุดท้ายผลผลิตของเด็กนมแม่จะเป็นที่ประโยชน์ที่ตกอยู่กับสังคมและประเทศชาติ   “สิ่งที่น่าประทับใจภายใต้การรณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก รวมพลัง ช่วยเด็กไทยให้ได้กินนมแม่ คือ เวทีสัมภาษณ์ ครอบครัวต้นแบบ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เปิดใจถึงบทบาทของพ่อและแม่ในการช่วยกันดูแลลูกน้อยให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง มีพัฒนาการดีสมวัย ด้วยการให้นมลูกตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน และตามด้วยอาหารเสริมตามวัย” แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าว 

  คำยืนยันจากคุณแม่ภายในงานนี้ พบว่า เด็กที่กินนมแม่ทุกคนมีสุขภาพเด็กที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วยง่าย เพราะนมแม่มีโปรตีนที่ย่อยง่ายส่งผลให้ระบบการย่อยเป็นไปตามปกติ นอกจากนี้ คุณแม่ทุกคนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวได้ถึงเดือนละ 3,000 – 4,000 บาท  นอกจากนี้ การประกวด “หนูน้อยนมแม่ สุขภาพดี” โดยโรงพยาบาลสามพราน จ. นครปฐม ได้ตั้งเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย มารดาตั้งครรภ์บุตรคนล่าสุด อายุระหว่าง 20 – 35 ปี และฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์, น้ำหนักแรกเกิดไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม, กินนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือนและได้รับอาหารตามวัยอย่างเหมาะสม

ซึ่งเป้าหมายของการจัดประกวดเพื่อกระตุ้นให้มารดาที่ตั้งครรภ์ได้มีแรงบันดาลใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และได้เตรียมตัววางแผนการให้นมบุตรตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์    แพทย์หญิงศิริพร กล่าวว่า กิจกรรมสุดท้ายที่โดดเด่นที่สุด คือ การร่วมเดินรณรงค์ชูป้ายสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และร่วมกันตะโกนคำขวัญสัปดาห์นมแม่โลก แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีในชุมชนที่ต่างประกาศจุดยืนที่ชัดเจน ผู้ร่วมขบวนประกอบด้วย น้องๆ หนูๆ คุณแม่ คุณพ่อ และกลุ่มอาสาสมัครนมแม่ ที่ต่างมาร่วมเดินขบวนและตะโกนคำขวัญเพื่อประกาศให้สังคมได้รับรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรง จิตใจสมบูรณ์ อารมณ์ดีให้กับลูกน้อยได้อย่างแท้จริง  ชุมชนเครือข่ายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ก้าวมาถึงจุดที่คนในชุมชนต่างมีความเข้มแข็งในการสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นจากการดูแลลูกน้อยให้ได้กินนมแม่ เพื่อเป็นการวางรากฐานอนาคตให้สังคมไทยได้มีเด็กที่เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเต็มเปี่ยม