หน้าหลัก / นมแม่คือรักแท้จากแม่นมแม่คือรักแท้จากแม่

อ, 12/02/2008 - 13:31 โดย khamwan

ความรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้กอดลูกและให้ลูกดูดนมมันเป็นความรู้สุกผูกพันธ์และทำให้รู้ได้ถึงความรักของแม่ที่มีต่อเราว่าย่ิงใหญ่ขนาดไหนอยากให้ทุกคนได้สัผัสความรู้สึกนี้ทุกคนที่เป็นแม่และไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้สำหรับแม่ทุกคน