หน้าหลัก / แผนที่มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 

 

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

 

เลขที่ 420/8 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันฯ ชั้น 11
ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. www.facebook.com/Thaibf
Tel: (66) 0-2354-8404 Mobile: (66) 87-678-4115 Fax:(66) 0-2354-8409 

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

 


 

 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น