หน้าหลัก / ฟันเด็กจะขึ้นอย่างไร เมื่อไหร่ฟันเด็กจะขึ้นอย่างไร เมื่อไหร่

ได้เวลาดอกไม้บาน

 

ศ, 02/22/2008 - 23:44 โดย piyadr

 

ฟันซี่แรกของเด็กจะขึ้นเมื่ออายุ 6-7 เดือน ฟันซี่ที่โผล่มาก่อนคือฟันหน้าคู่ล่าง จากนั้น อีกประมาณ 1-2 เดือน ฟันซี่หน้าคู่บนก็จะตามมา แล้วเมื่ออายุครบ 1 ปี ฟันที่ขึ้นทั้งหมดในปากจะมีทั้งหมด 8 ซี่ คือ ด้านบน 4 ซี่ ด้านล่างอีก 4 ซี่ ส่วนฟันกรามซี่แรกต้องอดใจรอ เมื่ออายุประมาณ 1 ปี - 1ปีครึ่ง เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นคุณแม่ลองดูภาพและตารางประกอบ

 

ระยะเวลาการขึ้นของฟันน้ำนม

·          อายุที่ฟันขึ้น

·          ฟันบน

·          ฟันล่าง

·          6 เดือน-7เดือน

·          -

·          ฟันตัดซี่กลาง

·          7เดือน-12เดือน

·          ฟันตัดซี่กลาง

·          ฟันตัดซี่ข้าง

·          12เดือน-14เดือน

·          ฟันตัดซี่ข้าง

·          -

·          14เดือน-16เดือน

·          ฟันกรามซี่ที่ 1

·          ฟันกรามซี่ที่ 1

·          18เดือน-21เดือน

·          ฟันเขี้ยว

·          ฟันเขี้ยว

·          24เดือน-30เดือน

·          ฟันกรามซี่ที่ 2

·          ฟันกรามซี่ที่ 2

·         #กำหนดเวลาการขึ้นของฟันน้ำนมแต่ละซี่และของเด็กแต่ละคนจะมีความแกต่างกันออกไป และอาจขึ้นเร็วช้ากว่ากำหนดได้

·         (ที่มา: ฟันของน้องหนู MODERN MOM Vol.12 No.140 June 2007) 
(ที่มา: # ลูกรักฟันสวย 2547 จัดทำโดย วิชาชีพทันตแพทย์)